Pappe- und Kartonagenfabrik GmbH

zásady ochrany osobních údajů

Jsme rádi, že vás zajímá naše společnost a naše produkty a služby, a chtěli byste, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili v bezpečí, pokud jde o ochranu vašich osobních údajů.  Protože bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně.  Dodržování ustanovení federálního zákona o ochraně údajů je pro nás samozřejmostí.  V následujícím textu vás budeme informovat o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.  K těmto informacím můžete kdykoli přistoupit na našem webu.

 

 Rozsah zpracování osobních údajů

 

 Obecně zpracováváme osobní údaje našich uživatelů pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování funkčního webu a našeho obsahu a služeb.  Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele.  Výjimka se uplatňuje v případech, kdy nelze získat předchozí souhlas z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

 

 Právní základ pro zpracování osobních údajů

 

 Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm.  jako právní základ obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).  Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, čl. 6 odst. 1 písm.  b GDPR jako právní základ.  To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.  Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na naši společnost vztahuje, čl. 6 odst. 1 písm.  c GDPR jako právní základ.  V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm.  d GDPR slouží jako právní základ.  Je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevážují předchozí zájem, čl. 6 odst. 1 písm.  f GDPR jako právní základ pro zpracování.

 

 Vymazání dat a doba skladování

 

 Jakmile již nebude účel uchovávání použit, budou osobní údaje subjektu údajů vymazány nebo blokovány.  Uskladnění lze také provést, pokud to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce stanovil v předpisech, zákonech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá odpovědná osoba.  Data budou rovněž blokována nebo vymazána, pokud vyprší doba uchovávání stanovená uvedenými standardy, ledaže by bylo nutné další uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

 

 SSL nebo TLS šifrování

 

 Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webu, používá tento web SSL nebo.  šifrování TLS.  Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.  Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

 

 Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

 

 Při návštěvě našeho webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při surfování.  To se děje především pomocí cookies a tzv. Analytických programů.  Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně;  chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám.  Proti této analýze můžete namítat nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů.  Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.  Proti této analýze můžete protestovat.  V tomto prohlášení o ochraně údajů vás budeme informovat o možnostech námitek.

 

 

 

 Poskytování webových stránek a vytváření log souborů

 

 Popis a rozsah zpracování dat

 

 Pokaždé, když je náš web přístupný, náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.  Shromažďují se následující údaje:

 

 · Informace o typu prohlížeče a použité verzi

 

 · Operační systém uživatele

 

 · Poskytovatel internetových služeb uživatele

 

 IP adresa uživatele

 

 · Datum a čas přístupu

 

 Webové stránky, ze kterých uživatelský systém přichází na naši webovou stránku

 

 Webové stránky, které jsou přístupné systémem uživatele prostřednictvím naší webové stránky

 

 

 

 Právní základ pro zpracování údajů

 

 Právním základem pro dočasné uložení dat a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm.  f GDPR.

 

 Účel zpracování dat

 

 Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné, aby bylo možné webovou stránku doručit do počítače uživatele.  Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po celou dobu relace.

 

 Soubory protokolu jsou uloženy, aby byla zajištěna funkčnost webu.  Data také využíváme k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.  V této souvislosti nejsou data pro marketingové účely hodnocena.

 

 Náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm.  f GDPR.

 

 Doba skladování

 

 Data budou vymazána, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu, pro který byly shromážděny.  V případě sběru dat pro poskytování webové stránky se jedná o případ, kdy příslušná relace skončila.

 

 Pokud jsou data uložena v souborech protokolu, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech.  Je možné další skladování.  V tomto případě jsou IP adresy uživatelů vymazány nebo odcizeny, takže již není možné přiřadit volajícího klienta.

 

 Opozice a možnosti odstranění

 

 Shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a uchovávání údajů v logovacích souborech je naprosto nezbytné pro provoz webové stránky.  Uživatel tedy nemá možnost vznést námitky.

 

 

 

 Použití cookies

 

 Popis a rozsah zpracování dat

 

 Naše webové stránky používají cookies.  Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele.  Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie.  Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje, aby byl prohlížeč při opětovném vyvolání webové stránky jasně identifikován.

 

 Používáme cookies, aby byl náš web uživatelsky přívětivější.  Některé prvky našeho webu vyžadují, aby volající prohlížeč mohl být identifikován i po změně stránky.

 

 Následující soubory se ukládají a přenášejí do souborů cookie:

 

 · Nastavení jazyka

 

 · Položky v nákupním košíku

 

 · Přihlašovací informace

 

 Na našem webu také používáme cookies, které umožňují analýzu chování uživatelů při surfování.

 

 Tímto způsobem lze přenášet následující data:

 

 · Zadané vyhledávací dotazy

 

 · Frekvence zobrazení stránek

 

 · Použití funkcí webových stránek

 

 Takto shromážděná uživatelská data jsou pseudonymizována pomocí technických opatření.  Proto již není možné přiřadit data přístupovému uživateli.  Data se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatelů.

 

 Když je náš web vyvolán, informační banner informuje uživatele o použití cookies pro účely analýzy a odkazuje je na toto prohlášení o ochraně dat.  V této souvislosti existuje také poznámka, jak lze v nastavení prohlížeče zabránit ukládání cookies.

 

 Při návštěvě našich webových stránek je uživatel informován o použití cookies pro účely analýzy a získá se souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti.  V této souvislosti existuje rovněž odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

 

 Právní základ pro zpracování údajů

 

 Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm.  f GDPR.

 

 Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies pro účely analýzy je souhlas uživatele, čl. 6 odst. 1 písm.  GDPR.

 

 Účel zpracování dat

 

 Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušení používání webových stránek pro uživatele.  Některé funkce našeho webu nelze nabízet bez použití cookies.  K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

 

 Uživatelská data shromážděná prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

 

 Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu.  Prostřednictvím analýzy cookies se dozvíme, jak je web používán, a můžeme tak průběžně optimalizovat naši nabídku.

 

 Náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.  f GDPR.

 

 Doba skladování, námitky a možnosti odstranění

 

 Cookies jsou uloženy v počítači uživatele a odtud jsou přenášeny na náš web.  Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies.  Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie.  Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat.  To lze také provést automaticky.  Pokud jsou cookies deaktivovány pro náš web, nemusí být možné všechny funkce webu plně využívat.

 

 Přenosu souborů cookie flash nelze zabránit nastavením prohlížeče, ale změnou nastavení přehrávače Flash.

 

 Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

 

 Popis a rozsah zpracování dat

 

 Na našich webových stránkách je kontaktní formulář, který lze použít k elektronickému kontaktu.  Pokud uživatel tuto možnost využije, budou data zadaná do vstupní masky přenesena a uložena.  Jedná se o tyto údaje:

 

 · Název společnosti

 

 · Kontaktní osoba

 

 · E-mailová adresa kontaktní osoby

 

 · Telefonní číslo kontaktní osoby

 

 Po odeslání zprávy se uloží také následující data:

 

 IP adresa uživatele

 

 · Datum a čas registrace

 

 Pro zpracování údajů je váš souhlas získán jako součást procesu odesílání a je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

 

 Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy.  V takovém případě budou osobní data uživatele přenesená pomocí e-mailu uložena.

 

 V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám.  Data budou použita pouze ke zpracování konverzace.

 

 

 

 Právní základ pro zpracování údajů

 

 Právní základ pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm.  GDPR.

 

 Právním základem pro zpracování údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm.  f GDPR.  Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm.  b GDPR.

 

 Účel zpracování dat

 

 Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování kontaktu.  Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, bude to také nezbytný legitimní zájem na zpracování údajů.  Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

 

 

  Doba skladování

 

 Data budou vymazána, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu, pro který byly shromážděny.  U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a těch, které byly zaslány e-mailem, se jedná o případ, kdy byla příslušná konverzace s uživatelem ukončena.  Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla konečně objasněna.

 

 Další osobní údaje shromážděné během procesu odeslání budou smazány nejpozději do sedmi dnů.

 

 Opozice a možnosti odstranění

 

 Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.  Postačí nám neformální oznámení e-mailem.  Zákonnost zpracování údajů provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.  V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.  V takovém případě budou všechna osobní data uložená v průběhu kontaktování smazána.

 

 Práva subjektu údajů

 

 Pokud zpracováváte osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči odpovědné osobě tato práva:

 

 doprava

 

 Můžete požádat odpovědnou osobu o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

 

 

 

 Pokud je takové zpracování k dispozici, můžete od odpovědné osoby požádat o následující informace:

 

 1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

 

 2) kategorie zpracovávaných osobních údajů;

 

 (3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají;

 

 (4) plánované trvání uchovávání vašich osobních údajů nebo, pokud konkrétní informace nejsou možné, kritéria pro stanovení doby uchovávání;

 

 (5) existence práva na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 

 6) právo podat stížnost orgánu dozoru;

 

 7) všechny dostupné informace o původu údajů, nejsou-li osobní údaje shromážděny od subjektu údajů;

 

 (8) existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

 

 Máte právo požádat o informace o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, budou předány do třetí země nebo do mezinárodní organizace.  V této souvislosti můžete požádat o příslušné záruky v souladu s  Článek 46 GDPR, který má být informován v souvislosti s předáním.

 

 Toto právo na informace může být omezeno, pokud znemožňuje nebo vážně narušuje dosažení výzkumných nebo statistických účelů a omezení je nezbytné pro splnění výzkumných nebo statistických účelů.

 

 Právo na opravu

 

 Máte-li zpracované osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu nebo doplnění odpovědné osobě.  Odpovědná osoba musí provést opravu okamžitě.

 

 Vaše právo na opravu může být omezeno do té míry, že narušuje nebo vážně poškozuje dosažení výzkumných nebo statistických účelů a omezení je nezbytné pro dosažení výzkumných nebo statistických účelů.

 

 Právo na omezení zpracování

 

 Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:

 

 (1) pokud zpochybňujete přesnost svých osobních údajů po dobu, která umožní odpovědné osobě zkontrolovat přesnost osobních údajů;

 

 (2) zpracování je nezákonné a odmítáte smazat osobní údaje a namísto toho požadujete omezení používání osobních údajů;

 

 (3) odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je, aby uplatňovala, uplatňovala nebo hájila právní nároky, nebo

 

 (4) pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jisté, zda legitimní důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

 

 Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, lze tato data - kromě jejich uložení - získat pouze s vaším souhlasem nebo uplatňovat, uplatňovat nebo bránit právní nároky nebo chránit práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členský stát.

 

 Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete před zrušením omezení informováni odpovědnou osobou.

 

 Vaše právo na omezení zpracování může být omezeno, pokud znemožňuje nebo vážně narušuje dosažení výzkumných nebo statistických účelů a omezení je nezbytné pro splnění výzkumných nebo statistických účelů.

 

 Právo na zrušení

 

 a) Povinnost smazat

 

 Můžete požádat správce údajů o okamžité smazání vašich osobních údajů a správce údajů je povinen tyto údaje okamžitě vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 

 (1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 

 (2) Odvoláváte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s  Čl. 6 odst. 1 písm.  a nebo čl. 9 odst. 2 písm.  byl založen GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

 

 (3) Podle  Čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistuje žádný závažný legitimní důvod ke zpracování, nebo podáte námitku podle čl.  Čl. 21 odst. 2 GDPR proti námitkám proti zpracování.

 

 (4) Osobní údaje, které se vás týkají, byly nezákonně zpracovány.

 

 (5) Smazání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléhá správce.

 

 (6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

 b) Informace třetím stranám

 

 Pokud odpovědná osoba vaše osobní údaje zveřejnila a je ak.  Čl. 17 odst. 1 GDPR je zavazuje k jejich odstranění, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, vhodným opatřením, včetně technických, informovat ty, kdo jsou odpovědní za zpracování údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, které jako subjekt údajů zpracováváte Osoba požádala, aby odstranila všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie nebo replikace těchto osobních údajů.

 

 

 

 c) Výjimky

 

 

 

 Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

 

 1) vykonávat právo na svobodu projevu a informací;

 

 2) plnit právní povinnost, která vyžaduje zpracování v souladu s právem Unie nebo členských států, kterým podléhá správce, nebo vykonávat úkol, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené kontrolóru byla;

 

 (3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm.  h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;

 

 (4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle  § 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v bodě a) pravděpodobně znemožní nebo vážně zhorší dosažení cílů tohoto zpracování, nebo

 

 (5) uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky.

 

 Právo na informace

 

 Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči odpovědné osobě, je povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, o této opravě nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, ledaže to se ukáže jako nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

 Máte právo vůči odpovědné osobě být informováni o těchto příjemcích.

 

 Právo na přenositelnost dat

 

 Máte právo na příjem osobních údajů, které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.  Máte také právo předat tato data jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že

 

 1) zpracování je založeno na souhlasu v souladu s  Čl. 6 odst. 1 písm.  GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm.  GDPR nebo na zakázku podle  Čl. 6 odst. 1 písm.  b GDPR je založeno a

 

 2) zpracování se provádí pomocí automatizovaných procesů.

 

 Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby vaše osobní údaje byly přenášeny přímo z jednoho správce na druhého, pokud je to technicky proveditelné.  Tím nesmí být dotčeny svobody a práva ostatních lidí.

 

 Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro výkon úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné moci, která byla předána odpovědné osobě.

 

 

 

 právo

 

 Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm.  e nebo f DSGVO dochází k namítání;  to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

 

 Správce již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže dokáže prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování není určeno pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

 

 Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy;  to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

 

 Pokud budete mít námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 Bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES máte možnost uplatnit své právo vznést námitky v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti pomocí automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.

 

 Máte také právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s  K tomu je v rozporu čl. 89 odst. 1 GDPR.

 

 Vaše právo vznést námitku může být omezeno do té míry, že je pravděpodobné, že dosažení výzkumných nebo statistických účelů nebude možné nebo bude vážně narušeno, a omezení je nezbytné pro splnění výzkumných nebo statistických účelů.

 

 

  Právo na stažení prohlášení o souhlasu s ochranou údajů

 

 Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů.  Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.

 

 Automatické rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

 

 Máte právo nepodléhat rozhodnutí, které je založeno pouze na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má na vás právní účinek nebo vás podobně významně ovlivňuje.  To neplatí při rozhodování

 

 (1) je nezbytná pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,

 

 (2) je přípustná na základě právních předpisů Unie nebo členských států, na které se správce vztahuje, a tato právní ustanovení obsahují vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů nebo

 

 (3) s Vaším výslovným souhlasem.

 

 Tato rozhodnutí však nemohou být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, ledaže by čl. 9 odst. 2 písm.  a nebo g GDPR a byla přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

 

 Pokud jde o případy uvedené v bodech 1 a 3, odpovědná osoba přijme vhodná opatření na ochranu svých práv a svobod a svých oprávněných zájmů, včetně alespoň práva na zásah osoby na straně odpovědné osoby, aby vyjádřila své vlastní stanovisko a slyšel odvolání proti rozhodnutí.

 

 Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

 Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, zejména v členském státě vašeho bydliště, ve vašem pracovišti nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je proti GDPR porušuje.

 

 Dozorčí orgán, kterému byla stížnost podána, bude informovat stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

 

 

 

 Zpracovatelský subjekt / jméno a adresa odpovědné osoby

 

 Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů a dalších předpisů o ochraně údajů je:

 

 PAKA Glashütte Pappen- und Kartonagenfabrik GmbH

 

 Altenberger Strasse 25

 

Glashütte 01768

 

 Německo

 

 Tel .: 035053/4140

 

 E-mail: info@paka-gmbh.de

 

 Web: www .paka-gmbh.de

 

 Jméno a adresa inspektora ochrany údajů

 

 Úředník pro ochranu údajů odpovědné osoby je:

 

 Klaus- Peter Wendisch, ochrana dat Wendisch, An der Spitze 3, 01738 Dorfhain, Německo

 

 Mail: datenschutz@wendisch.de

 

 Tel .: 0172 350 73 23

 

 Prohlášení o ochraně dat pro použití Google Analytics

 

 Tento web používá funkce webové analytické služby Google Analytics.  Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.  Google Analytics používá tzv. „Cookies“.  Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu.  Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm.  Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí vaši IP adresu.  Úplná IP adresa je převedena na server Google v USA a ve výjimečných případech je zde zkrácena.  Jménem provozovatele tohoto webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu ak poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu provozovateli webu.  IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.  Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče;  Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky.  Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší adresy IP) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a nainstalujte: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 Google Analytics můžete zabránit shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz.  Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu:

 

 Deaktivujte Google Analytics

 

 Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Google Analytics v prohlášení společnosti Google o ochraně dat:

 

 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

 Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu na zpracování objednávek a při používání Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

 

 Sledování konverzí Google AdWords

 

 Na našem webu používáme online reklamní program „Google AdWords“ a v tomto kontextu sledování konverzí (vyhodnocení návštěvy kampaně).  Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí.  Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají pro osobní identifikaci.  Pokud navštívíte některé stránky našeho webu a cookie dosud nevypršela, Google a my můžeme uznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku.

 

 Každý zákazník Google AdWords dostává jiný soubor cookie.  Neexistuje tedy žádná možnost, že soubory cookie lze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.  Informace získané pomocí převáděcího souboru cookie se používají k vytvoření statistik převodu.  Zde zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí.  Nezískáváme však žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů.

 

 Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm.  f GDPR na základě oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu účinnosti a účinnosti této reklamy.  Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli proti tomuto zpracování vznést námitku na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR vašich osobních údajů.

 

Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušných technických nastavení v softwaru prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

 

Můžete také deaktivovat reklamu, která je pro vás personalizovaná, v nastavení pro reklamu na Googlu. Pokyny naleznete na adrese:

 

support.google.com/ads/answer/2662922

 

Kromě toho můžete deaktivovat používání cookies třetími stranami na deaktivační stránce iniciativy Network Advertising Initiative na adrese:

 

www.networkadvertising.org/choices/

 

vyvolat a implementovat další informace o výjimce uvedené v této zprávě. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:

 

www.google.de/policies/privacy/

 

Mapy Google

 

Tento web používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Aby byla zajištěna ochrana dat na našem webu, jsou Mapy Google deaktivovány při prvním vstupu na náš web. Přímé připojení k serverům Google bude vytvořeno, pouze pokud si aktivujete Mapy Google sami (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tím se zabrání přenosu vašich dat do Googlu při prvním vstupu na stránku.

 

Po aktivaci si Mapy Google uloží vaši IP adresu. To se pak obvykle převede na server Google v USA a tam se uloží. Po aktivaci Map Google nemá poskytovatel této stránky žádný vliv na tento přenos dat.

 

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně dat:

 

www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 

Doplňky Facebooku

 

Pluginy ze sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA, jsou integrovány na našem webu. Pluginy Facebook můžete rozpoznat podle loga Facebooku nebo pomocí tlačítka „Like“ na našem webu. Přehled pluginů Facebooku najdete zde:

 

developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Když navštívíte náš web, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook obdrží informace, které jste navštívili naše stránky, s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Like“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem Facebook. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu na náš web k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese:

 

de-de.facebook.com/privacy/explanation.

 

Pokud nechcete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu uživatelskému účtu Facebook, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Facebook.

 

Doplňky Facebooku se používají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co největší viditelnosti na sociálních médiích.