Pappe- und Kartonagenfabrik GmbH

polityka prywatności

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami i chcielibyśmy czuć się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej w odniesieniu do ochrony twoich danych osobowych.  Ponieważ bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych.  Przestrzeganie przepisów federalnej ustawy o ochronie danych jest dla nas oczywistością.  Poniżej poinformujemy Cię o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.  Możesz uzyskać dostęp do tych informacji w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej.

 

 Zakres przetwarzania danych osobowych

 

 Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług.  Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika.  Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzedniej zgody nie można uzyskać z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

 

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit.  ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) jako podstawa prawna.  Przetwarzając dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit.  b RODO jako podstawa prawna.  Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy.  O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 ust. 1 lit.  c RODO jako podstawa prawna.  W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit.  d RODO służy jako podstawa prawna.  Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej oraz jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad poprzednim interesem, art. 6 ust. 1 lit.  f RODO jako podstawa prawna przetwarzania.

 

 Usunięcie danych i czas przechowywania

 

 Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać.  Przechowywanie może również mieć miejsce, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przewidział to w przepisach UE, przepisach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna.  Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany w wymienionych standardach, chyba że zajdzie potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

 Szyfrowanie SSL lub TLS

 

 Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa SSL lub.  szyfrowania TLS.  Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.  Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

 Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

 

 Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania można ocenić statystycznie.  Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych.  Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo;  nie można wyśledzić zachowania podczas surfowania.  Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi.  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych.  Możesz sprzeciwić się tej analizie.  Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tym oświadczeniu o ochronie danych.

 

 

 

 Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 

 Opis i zakres przetwarzania danych

 

 Za każdym razem, gdy odwiedzamy naszą stronę internetową, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.  Gromadzone są następujące dane:

 

 · Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji

 

 · System operacyjny użytkownika

 

 · Dostawca usług internetowych użytkownika

 

 Adres IP użytkownika

 

 · Data i godzina dostępu

 

 Strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej strony internetowej

 

 Strony internetowe, do których system użytkownika ma dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

 

 

 

 Podstawa prawna przetwarzania danych

 

 Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit.  f RODO.

 

 Cel przetwarzania danych

 

 Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby strona mogła zostać dostarczona na komputer użytkownika.  Aby to zrobić, adres IP użytkownika musi pozostać przechowywany przez czas trwania sesji.

 

 Pliki dziennika są zapisywane w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej.  Używamy również danych w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.  W tym kontekście dane nie są oceniane do celów marketingowych.

 

 Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit.  f RODO.

 

 Czas przechowywania

 

 Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.  W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

 

 Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, dzieje się tak najpóźniej po siedmiu dniach.  Możliwe jest dalsze przechowywanie.  W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, więc nie można już przypisywać klienta wywołującego.

 

 Opcje sprzeciwu i usuwania

 

 Zbieranie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej.  W związku z tym użytkownik nie może wyrazić sprzeciwu.

 

 

 

 Korzystanie z plików cookie

 

 Opis i zakres przetwarzania danych

 

 Nasza strona korzysta z plików cookie.  Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika.  Jeśli użytkownik wywoła witrynę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika.  Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu witryny.

 

 Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika.  Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji wywołującej przeglądarki nawet po zmianie strony.

 

 W plikach cookie przechowywane są i przesyłane następujące dane:

 

 · Ustawienia językowe

 

 · Produkty w koszyku

 

 · Informacje dotyczące logowania

 

 Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania.

 

 W ten sposób można przesyłać następujące dane:

 

 · Wprowadzono wyszukiwane hasła

 

 · Częstotliwość odsłon stron

 

 · Korzystanie z funkcji strony internetowej

 

 Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane przy użyciu technicznych środków ostrożności.  Dlatego nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp.  Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

 

 Gdy wywoływana jest nasza strona internetowa, baner informacyjny informuje użytkowników o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy i odsyła ich do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.  W tym kontekście znajduje się również informacja o tym, jak można zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

 

 Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie do celów analizy, a jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście jest uzyskiwana.  W tym kontekście istnieje również odniesienie do tej deklaracji o ochronie danych.

 

 Podstawa prawna przetwarzania danych

 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit.  f RODO.

 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analizy jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit.  RODO.

 

 Cel przetwarzania danych

 

 Wykorzystanie technicznie niezbędnych plików cookie ma na celu uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników.  Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie.  W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

 

 Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

 

 Analityczne pliki cookie wykorzystywane są w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości.  Dzięki analitycznym plikom cookie uczymy się, jak korzysta się ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

 

 Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  f RODO.

 

 Czas przechowywania, sprzeciw i opcje usunięcia

 

 Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane na naszą stronę internetową.  Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie.  Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie.  Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie.  Można to również zrobić automatycznie.  Jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane na naszej stronie internetowej, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie.

 

 Przesyłaniu plików cookie flash nie można zapobiec za pomocą ustawień przeglądarki, ale poprzez zmianę ustawień odtwarzacza flash.

 

 Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

 

 Opis i zakres przetwarzania danych

 

 Na naszej stronie znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną.  Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną nam przesłane i zapisane.  Te dane to:

 

 · Nazwa firmy

 

 · Osoba kontaktowa

 

 · Adres e-mail osoby kontaktowej

 

 · Numer telefonu osoby kontaktowej

 

 Po wysłaniu wiadomości przechowywane są również następujące dane:

 

 Adres IP użytkownika

 

 · Data i godzina rejestracji

 

 W przypadku przetwarzania danych twoja zgoda jest uzyskiwana w ramach procesu wysyłania i następuje odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

 Możesz też skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail.  W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane za pomocą wiadomości e-mail zostaną zapisane.

 

 W tym kontekście dane nie są przekazywane stronom trzecim.  Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia rozmowy.

 

 

 

 Podstawa prawna przetwarzania danych

 

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.  RODO.

 

 Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit.  f RODO.  Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit.  b RODO.

 

 Cel przetwarzania danych

 

 Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam tylko do przetworzenia kontaktu.  Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.  Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

 

  Czas przechowywania

 

 Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.  W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i tych, które zostały wysłane pocztą e-mail, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem.  Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można ostatecznie wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

 

 Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 

 Opcje sprzeciwu i usuwania

 

 Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Nieformalne powiadomienie wysyłane do nas e-mailem jest wystarczające.  Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem.  W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.  W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte.

 

 Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 Jeśli przetwarzasz dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i masz następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

 

 prawo

 

 Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie.

 

 

 

 Jeśli takie przetwarzanie jest dostępne, możesz poprosić osobę odpowiedzialną o następujące informacje:

 

 (1) cele przetwarzania danych osobowych;

 

 (2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

 

 (3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Ciebie zostały lub zostaną ujawnione;

 

 (4) planowany czas przechowywania twoich danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

 

 (5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

 

 (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

 (7) wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą;

 

 (8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki, a także zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

 Masz prawo zażądać informacji, czy dane osobowe, które Cię dotyczą, zostaną przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  W tym kontekście możesz poprosić o odpowiednie gwarancje zgodnie z  Art. 46 RODO, o którym należy poinformować w związku z przekazaniem.

 

 To prawo do informacji może być ograniczone, o ile uniemożliwia osiągnięcie celów badawczych lub statystycznych lub jest poważnie ograniczone, a ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

 

 Prawo do sprostowania

 

 Masz prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia osoby odpowiedzialnej, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Cię dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.  Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

 

 Twoje prawo do sprostowania może być ograniczone w zakresie, w jakim utrudnia lub poważnie utrudnia osiągnięcie celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie jest konieczne do osiągnięcia celów badawczych lub statystycznych.

 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

 Możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 

 (1) jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przez okres, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie dokładności danych osobowych;

 

 (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

 

 (3) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub

 

 (4) jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad twoimi powodami.

 

 Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te - poza ich przechowywaniem - można uzyskać wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unia lub państwo członkowskie.

 

 Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna zostanie o tym poinformowana przed zniesieniem ograniczenia.

 

 Twoje prawo do ograniczenia przetwarzania może być ograniczone, o ile uniemożliwia osiągnięcie celów badawczych lub statystycznych lub jest poważnie ograniczone, a ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

 

 Prawo do rezygnacji

 

 a) Obowiązek usunięcia

 

 Możesz poprosić administratora danych o niezwłoczne usunięcie twoich danych osobowych, a administrator danych jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeśli zachodzi jeden z następujących powodów:

 

 (1) Dane osobowe dotyczące Ciebie nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

 

 (2) Cofasz swoją zgodę, na której oparto przetwarzanie zgodnie z  Art. 6 ust. 1 lit.  a lub Art. 9 ust. 2 lit.  RODO zostało oparte i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

 

 (3) Zgodnie z  Art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnego uzasadnionego powodu przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw na podstawie art.  Art. 21 ust. 2 RODO w sprawie sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 (4) Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

 

 (5) Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.

 

 (6) Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z Art. 8 ust. 1 RODO.

 

 b) Informacje dla stron trzecich

 

 Jeśli osoba odpowiedzialna podała Twoje dane osobowe do wiadomości publicznej i zgadza się.  Artykuł 17 ust.1 RODO zobowiązuje ich do usunięcia, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, odpowiednie środki, w tym techniczne, w celu poinformowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, które Ty, jako osoba, której dane dotyczą Osoba zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

 

 

 

 c) wyjątki

 

 

 

 Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 

 (1) korzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 

 (2) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi było;

 

 (3) ze względów interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit.  h i i oraz Art. 9 ust. 3 RODO;

 

 (4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art.  Art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo wymienione w punkcie a) może uniemożliwić lub poważnie wpłynąć na osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub

 

 (5) w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

 Prawo do informacji

 

 Jeśli użytkownik domagał się prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przeciwko osobie odpowiedzialnej, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, dotyczące tej korekty lub usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

 

 Masz prawo w stosunku do osoby odpowiedzialnej do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

 

 Prawo do przenoszenia danych

 

 Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie.  Masz również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 

 (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z  Art. 6 ust. 1 lit.  RODO lub Art. 9 ust. 2 lit.  RODO lub na podstawie umowy wg.  Art. 6 ust. 1 lit.  b RODO opiera się i

 

 (2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów.

 

 Korzystając z tego prawa, masz również prawo do przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne.  Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych ludzi.

 

 Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej.

 

 

 

 prawo

 

 Masz prawo, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu twoich danych osobowych, co jest oparte na art. 6 ust. 1 lit.  e lub f DSGVO ma miejsce w celu wniesienia sprzeciwu;  dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

 

 Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać danych osobowych dotyczących Ciebie, chyba że będzie w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

 Jeśli dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy;  dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

 

 Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

 

 Bez względu na dyrektywę 2002/58 / WE masz możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, które wykorzystują specyfikacje techniczne.

 

 Masz również prawo, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, do przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z  Art. 89 § 1 RODO ma temu zaprzeczenie.

 

 Twoje prawo do sprzeciwu może być ograniczone w zakresie, w jakim może to uniemożliwić osiągnięcie celów badawczych lub statystycznych lub poważnie osłabione, a ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

 

 

  Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

 

 Masz prawo w dowolnym momencie wycofać oświadczenie o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

 

 Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które wywiera na ciebie skutek prawny lub podobnie znacząco na ciebie wpływa.  Nie dotyczy to przy podejmowaniu decyzji

 

 (1) jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między tobą a osobą odpowiedzialną,

 

 (2) jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, i te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki w celu ochrony twoich praw i wolności, a także twoich uzasadnionych interesów lub

 

 (3) za Twoją wyraźną zgodą.

 

 Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit.  RODO ma zastosowanie i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

 

 W odniesieniu do przypadków wymienionych w ust. 1 i 3 osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony twoich praw i wolności, a także twoich uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, w celu wyrażenia własnego stanowiska i usłyszałem apelację od decyzji.

 

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem RODO narusza.

 

 Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 RODO.

 

 

 

 Organ przetwarzający / nazwa i adres osoby odpowiedzialnej

 

 Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

 

 PAKA Glashütte Pappen- und Kartonagenfabrik GmbH

 

 Altenberger Strasse 25

 

 01768 Glashütte

 

 Niemcy

 

 Tel .: 035053/4140

 

 E-mail: info@paka-gmbh.de

 

 Strona internetowa: www.paka-gmbh.de

 

 Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

 

 Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej jest:

 

 Klaus- Peter Wendisch, Wendisch Data Protection, An der Spitze 3, 01738 Dorfhain, Niemcy

 

 Mail: datenschutz@wendisch.de

 

 Tel .: 0172 350 73 23

 

 Oświadczenie o ochronie danych w przypadku korzystania z Google Analytics

 

 Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics.  Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.  Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”.  Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny.  Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.  Jeśli w tej witrynie zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  Pełny adres IP jest przesyłany tylko na serwer Google w USA i tam skracany w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.  Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Ustawiony jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

 

Dezaktywuj Google Analytics

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu Google o ochronie danych:

 

support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Śledzenie konwersji Google AdWords

 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” oraz, w tym kontekście, śledzenia konwersji (odwiedź ocenę kampanii). Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

 

Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twoim komputerze. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę.

 

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dlatego nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Tutaj dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu w ukierunkowanej reklamie oraz analizy skuteczności i wydajności tej reklamy. Z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO swoich danych osobowych.

 

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w oprogramowaniu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Nie będziesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

 

Możesz także dezaktywować spersonalizowane reklamy w ustawieniach reklam w Google. Instrukcje można znaleźć na:

 

support.google.com/ads/answer/2662922

 

Ponadto możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, odwiedzając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem:

 

www.networkadvertising.org/choices/

 

wywołać i wdrożyć dodatkowe informacje na temat rezygnacji, o których tam mowa. Więcej informacji i polityka prywatności Google można znaleźć na stronie:

 

www.google.de/policies/privacy/

 

Google Maps

 

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Aby zapewnić ochronę danych w naszej witrynie, Mapy Google są dezaktywowane przy pierwszym wejściu na naszą stronę. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostanie ustanowione tylko wtedy, gdy sam aktywujesz Mapy Google (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapobiega to przesyłaniu danych do Google przy pierwszym wejściu na stronę.

 

Po aktywacji Mapy Google zapiszą twój adres IP. Jest to zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych po aktywacji Map Google.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych:

 

www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 

Wtyczki Facebooka

 

Wtyczki z sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA, są zintegrowane na naszej stronie internetowej. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj:

 

developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie znamy treści przekazywanych danych ani sposobu, w jaki są one wykorzystywane przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka pod adresem:

 

de-de.facebook.com/privacy/explanation.

 

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się z konta na Facebooku.

 

Wtyczki Facebooka są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jak największej widoczności w mediach społecznościowych.